Colour EXPerience Workshop - 我手畫我寵

基礎水彩工作坊

節目

更多細節

導師: Emily 利慧玲
十一月十八日 星期六
下午二時至五時
=============================================================================================
今次邀請到 Em’s Pet Project 創辦人Emily為此工作坊導師,想嘗試為自己毛孩畫一張水彩畫嘅朋友唔好錯過啊!

此工作坊以廣東話進行,適合15歲以上初學者。三小時的課程包括:

  • 導師介紹以不同比例繪畫動物
  • 介紹及示範水彩混色技巧以處理光暗位
  • 實習以簡單的線條及比例,快速完成構圖,及以下水彩技法上色:
       - 各種留白方法
       - 基本水彩技法包括乾、溼畫法


費用包括所有課堂上需要的水彩顏料,紙,畫筆及自選飲品一杯。

**請帶備一張A4的動物照片,作品構圖將和照片以一比一的比例繪製,可用您的寵物或其他喜愛的動物,但只限一隻動物(否則太複雜會影響作品效果);另請自備起稿工具如鉛筆、針筆、擦紙膠。**

導師將帶領參加者會用心感受毛孩動態,並協助於課堂內完成A4作品一張。
=============================================================================================
《導師簡介》
Emily利慧玲,香港土身土長,2013年畢業於香港教育學院文學碩士(當代藝術創作與評論教育)及2012年於澳洲皇家墨爾本理工大學獲得藝術文學學士(繪畫),曾於香港的主題公園擔任大型藝術油漆項目總監。主要以繪畫為創作媒介,現為自由藝術工作及教育者,為幼稚園及中、小學舉辦各式藝術活動。

《關於Em's Pet Project》
此計劃 (https://goo.gl/p7TwHK) 由 Emily 啟動,源於她對藝術的熱情和對動物的關愛,於年初為LAP(www.lap.org.hk)正在尋家的小動物繪製了一批水彩畫,希望增加他們被領養的機會。計劃的部分收益將會捐助本地救助動物的團體。